Hydro- i termoizolacje obiektów budowlanych w zakresie fundamentów, ścian fundamentowych, izolacji podposadzkowych, tarasów i dachów w oparciu o technologie pap termozgrzewalnych
.

PPU ARCH-BUD SP. Z O.O.
Kapitał zakładowy: 64.000,00zł
NIP: 586-010-18-26

Adres siedziby:
Ul.Łużycka 1/3
81-537 Gdynia
Tel/fax: 58-622-14-33
biuro@arch-bud.plPrzygotowanie realizacji / Inżynier budowy:
Tomasz Szymczakowski: 607-334-946 / tszymczakowski@arch-bud.pl
Kierownik techniczny:
Zbigniew Nieciecki: 605-298-540 / biuro@arch-bud.pl


.